KINDONTWIKKELING

Samen spelen, samen delen, de eerste stapjes, vallen en weer opstaan, onenigheid over een stuk speelgoed, het weer goed maken en uitproberen waar de grenzen liggen, de eerste jaren van een kind zijn een grote ontdekkingsreis. Op motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel vlak valt er een hoop te leren. Deze eerste jaren zijn de basis voor de verdere ontwikkeling van je kind. Aandacht voor deze ontwikkelingen is dan ook een noodzaak. Onze pedagogisch medewerkers hebben hierbij een stimulerende rol en begeleiden de kinderen waar het nodig is.

In deze eerste jaren van het leven ontwikkelt hun taal zich ook razendsnel. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren bij de kinderen het gebruik van taal en de juiste woorden. Kinderen begrijpen meer dan wij vaak denken. Daarom vertellen onze medewerkers aan de kinderen wat er gaat gebeuren en waarom. Ze leggen uit waarom iets wel of niet mag. Wanneer een kind door non-verbale communicatie aangeeft dat het iets wil, dan moedigt de medewerker het kind aan om hierbij taal te gebruiken. We zingen veel liedjes en lezen voor uit leuke, educatieve boeken.

Een kind kan zich alleen goed ontwikkelen als het zich veilig en begrepen voelt. Daarom werken onze medewerkers dagelijks aan een goede onderlinge relatie tussen henzelf en de kinderen en aan het scheppen van een sfeer waarin kinderen zich veilig en geborgen kunnen voelen.

Pedagogisch beleid


De visie van De Paddestoel op de ontwikkeling van kinderen is geborgd in ons pedagogisch beleid. Centraal hierin staat de wijze waarop onze medewerkers omgaan met kinderen, de manier waarop zij hen begeleiden en hen in hun ontwikkeling stimuleren. Dat gebeurt met aandacht, zorg, oog voor de individuele behoeften van elk kind en het opbouwen van een vertrouwensband zodat er een veilig hechting kan ontstaan. Een goede hechting vormt de veilige basis van waaruit het kind zelfvertrouwen kan ontwikkelen. Op de dagen dat je kind opvang heeft, biedt De Paddestoel die veilige haven.

Volgen van ontwikkeling


Voor ouders is het niet alleen belangrijk maar ook heel leuk om de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van je kind in de periode dat het naar het kinderdagverblijf gaat. Daarom heeft De Paddestoel zelf een systeem ontwikkeld, een zogenaamd volgsysteem, waarmee je de ontwikkelingen van je kind in de baby-, peuter- en 3+-groep nauwlettend kunt volgen. Het doel van dit systeem is om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling, dus niet om een waardeoordeel hierover te vellen.

Ons volgsysteem richt zich dus puur op de kinderen op het kinderdagverblijf (KDV) en werkt als volgt. De pedagogisch medewerkers vullen het volgsysteem periodiek in op grond van de indruk die zij van je kind hebben gekregen in de voorgaande periode. Het Pedagogisch Team kijkt vanuit een pedagogische invalshoek mee. Twee keer per jaar krijg je tijdens een tienminutengesprek terugkoppeling van de pedagogisch medewerkers die jouw kind getoetst hebben. Je kunt hiervoor tijdig intekenen.

VVE-programma Piramide


Daarnaast werken we bij De Paddestoel met het peutervolgsysteem van Cito. Hiermee meten we de cognitieve vaardigheden vanaf dat je kind 3 jaar en 2 maanden oud is. Zo wordt de ontwikkeling van je kind in kaart gebracht en kunnen we hem of haar extra stimuleren wanneer dat nodig is. We nemen de toetsen op een dusdanige manier af dat het voor jouw kind een leuk, uitdagend spel is in plaats van een toetsmoment.

De keuze om de resultaten door te geven aan de basisschool is aan jullie als ouders. Alle basisscholen van Lansingerland en Pijnacker zijn op de hoogte van het volgsysteem waarmee we werken. Het is dus mogelijk dat een school er bij het intakegesprek naar vraagt of je kind heeft deelgenomen aan het volgsysteem van Cito.

Peuterestafette


Binnen de gemeente Lansingerland is een zorgnetwerk actief voor alle kinderen van 0 tot 6 jaar. In dit netwerk zitten vertegenwoordigers van scholen, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, GGD en consultatiebureau. Ook ons kinderdagverblijf neemt hieraan deel. De peuterestafette is ontwikkeld door het JSO (expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding).

Deze peuterestafette is een vorm van overdracht van vaardigheden waar jouw kind over beschikt in de periode van de overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool. Het stokje wordt dus letterlijk doorgegeven. De peuterestafette wordt ingevuld bij kinderen van bijna 4 jaar door de pedagogisch medewerkers van de groep. Er wordt gekeken naar de mate van ontwikkeling van je kind op verschillende terreinen.

Ontwikkelingsaspecten die aan bod komen, zijn:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling, met vragen over o.a. zelfstandigheid en zelfvertrouwen;
  • Motoriek, met vragen over o.a. het plezier in bewegen en fijne en grove motoriek;
  • Speel-leergedrag, met het leren van kringspelletjes, fantasie en concentratie;
  • Taalontwikkeling, met vragen over spreekvaardigheid en uitspraak;
  • Redzaamheid, met vragen over aan- en uitkleden en zindelijkheid.

Wanneer onze pedagogische medewerker de peuterestafette voor je kind heeft ingevuld, maakt zij een afspraak met de ouders voor een officiële bespreking en toelichting. Na afloop ontvang je een kopie van de peuterestafette. Het origineel sturen wij op naar de basisschool waar je kind naartoe gaat. Zo kan de basisschool verder gaan waar wij zijn gebleven. Belangrijke aandachtspunten zijn bekend en bijzonderheden meteen gedeeld met de toekomstige juf of meester.

Veiligheid

Jouw kind is je oneindig dierbaar. Dan wil je er 100% zeker van zijn dat je kind in vertrouwde handen is. De Paddestoel neemt deze grote verantwoordelijkheid uiterst serieus. Nog voordat de Rijksoverheid het vierogenprincipe verplicht stelde, hadden wij al onze ruimtes al voorzien van cameratoezicht. Wij vinden namelijk dat de veiligheid van je kind boven alles staat.

 

Vierogenprincipe


Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd een andere volwassene in de buurt is die kan meekijken of meeluisteren in de groep. Zowel voor jou en je kind als voor onze medewerkers betekent dit het extra waarborgen van de veiligheid.

 

Cameratoezicht


De camera’s bevinden zich in alle slaapkamers zodat onze medewerkers altijd een oogje in het zeil kunnen houden en zicht houden op je slapende kind. Ook zijn alle algemene ruimtes en het buitenterrein uitgerust met camera’s. Zo kun je jouw kind met een gerust hart aan ons toevertrouwen.

 

Hygiëne

Spelen is leuk en goed voor kinderen, dus dat doen we zoveel mogelijk. Iedere dag gaan wij met de kinderen naar buiten, als de zon schijnt en ook als het regent of sneeuwt. Dat doen wij op onze afgesloten speelpleinen of we gaan naar onze eigen kinderboerderij. Hartstikke leuk, maar je kunt er wel vies van worden.

Schoenen uit


Zo trekken we altijd onze schoenen uit als we weer naar binnen gaan. De kinderen kunnen sloffen aan trekken of lekkere dikke sokken. Onze pedagogisch medewerkers dragen altijd binnenschoenen of slippers. En we vragen de ouders om hun schoenen uit te doen of hoesjes erover heen te trekken. Deze zijn bij elke toegangsdeur te vinden een grote mand. Er zijn er altijd ruim voldoende op voorraad.

Hygiëneprotocol


Dit is slechts een van de regels bij De Paddestoel. Alle maatregelen en regels rondom hygiëne zijn gebundeld in ons hygiëneprotocol. Onder meer hanteren wij strenge maatregelen ten aanzien van het bereiden van voeding, het verschonen van de kinderen, het toiletgebruik en het bezoek aan onze kinderboerderij.

Voeding

De hele dag in de weer met blokken en speelgoed, spelen met andere kinderen en de wereld om je heen ontdekken, daar krijg je trek van! Ook op dit vlak biedt De Paddestoel kwaliteit. Verse, gezonde voeding is de brandstof voor jouw kind.

Vers en gezond


Voor de lunchmaaltijd halen wij dagelijks vers brood van de echte, warme bakker. Ook houden we rekening met kinderen met speciale dieetwensen. Voedselallergieën, bijvoorbeeld voor koemelk, gluten, pinda of kippenei, zijn voor ons geen probleem. Halal vlees wordt ook wekelijks besteld. Elke dag is er meer dan voldoende vers fruit dat iedere ochtend wordt gebracht door de groenteboer. Wij bestellen zo veel mogelijk verschillend fruit om de smaak van de kinderen te ontwikkelen. De kinderen krijgen overdag een tussendoortje aangeboden zoals fruit, drinken, crackers, soepstengels en/of rijstwafels. Dat doen we op vaste tijden omdat we geloven dat door ritme en regelmaat de kinderen weten waar ze aan toe zijn en positief is voor hun ontwikkeling.

Rusten
Na de lunch gaan de peuters die daar behoefte aan hebben, slapen. Als een peuter niet meer hoeft te slapen, zal hij of zij in de groepsruimte rusten op een zogenaamd rustbedje. Hier hoeft het kind niet te slapen, maar het is de bedoeling om tot rust te komen en energie op te doen voor de rest van de dag.

Baby-dreumes en peuters apart
De baby’s en dreumesen van 0 tot 2 jaar zitten in andere groepen de peuters van 2 tot 4 jaar, zogenaamde horizontale groepen. Zo kunnen ze contact maken met leeftijdgenoten met wie het praten, spelen en op verkenning uitgaan makkelijk en natuurlijk is. Dat geeft alle kinderen een veilig gevoel.

Sportservice
Is jouw zoon of dochter lid van een club of sportvereniging? Bij De Paddestoel is dat geen probleem! Wij brengen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag je kind naar de vereniging toe. Op woensdag brengen wij weg en halen we hem of haar ook weer op.

“Vertrouwen staat bij ons hoog in het vaandel, we hebben immers de zorg voor het dierbaarste bezit van de ouders”