Plaatsingsbeleid

Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Er geldt een voorrangsregeling voor tweede en eventueel volgende kinderen binnen een gezin. Dit geeft echter geen garantie op direct plaatsing. Het is noodzakelijk om uw kind in te schrijven zodra u zwanger bent. Dit geldt ook voor evt. tweede of volgende kinderen. Hierbij is het heel belangrijk dat er bekend is met ingang van welke datum de plaatsing nodig is en om welke dagdelen het gaat. Plaatsing op het dagverblijf start met een minimum van twee dagdelen (één hele dag of twee ochtenden / middagen). Soms is dit niet genoeg om een goede hechting te realiseren, dit wordt per geval beoordeeld. Wij zullen dan adviseren om de opvang uit te breiden naar 3 of meer dagdelen. Dit advies komt voort uit een pedagogisch oogpunt: kinderen hebben voldoende tijd nodig om zich te kunnen hechten aan de medewerkers met als doel zich veilig en vertrouwd te voelen binnen het dagverblijf.

Stichting De Paddestoel heeft naast dagopvang ook buitenschoolse opvang. Hiervoor moet apart worden ingeschreven en dit kan zodra het kind is geboren. Het is niet zo dat u automatisch wordt doorgepland op onze buitenschoolse opvang zodra u een plek heeft op het dagverblijf.

Plaatsingsbeleid