Klachtenprocedure

Stichting De Paddestoel heeft een klachtenprocedure voor het geval de opvang niet naar wens verloopt. Deze procedure is als volgt vastgesteld:

Interne klachtenprocedure
1. De ouder maakt de klacht duidelijk aan de pedagogisch medewerker zolang het een kindgebonden zaak betreft.
2. De ouder maakt de klacht duidelijk aan de assistent leidinggevende als stap 1 niet het gewenste resultaat oplevert.
Bij locatie De Paddestoel zijn dit Marga Fransen voor de babygroepen en Claudia Dahles voor de peutergroepen.
Bij locatie De Hoeve is dit Carina Vermeulen.
Of
3. De ouder brengt de klacht direct onder de aandacht van de assistent leidinggevende als het een groepsoverstijgend karakter heeft.
Of
4. De ouder levert de klacht schriftelijk bij de directie in.
5. De directie nodigt u uit voor een persoonlijk gesprek van de ouder met, indien van toepassing, de locatiemanager en/of de assistent leidinggevende en/of de pedagogisch medewerker.
Of
6. De directie geeft binnen 14 dagen schriftelijk antwoord aan de ouder.

Externe procedure na interne procedure
De ouder kan altijd een klacht neerleggen bij een externe klachtencommissie. Stichting De Paddestoel is om deze reden aangesloten bij De Geschillencommissie.

Hier kunnen ouders terecht als zij het idee hebben dat hun klacht na de interne procedure niet adequaat en afdoende is behandeld.

Externe procedure zonder interne procedure
Een ouder kan te allen tijde rechtstreeks en zonder tussenkomst van de directie zich tot de klachtencommissie richten, het is niet noodzakelijk om de klacht eerst intern te deponeren. Het mag duidelijk zijn dat hier dan sprake is van een schijnbaar onoplosbare klacht die naar verwachting van de ouder niet door de interne klachtenprocedure redelijkerwijs kan worden opgelost.

Onafhankelijke klachtencommissie
Stichting de Paddestoel is aangesloten bij de volgende instantie:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
t. 0703105310
website: www.degeschillencommissie.nl

 

 

Klachtenprocedure