De geschiedenis van De Paddestoel

Op 18 januari 1993 is Stichting De Paddestoel opgericht met als doel opvang te realiseren voor kinderen in de leeftijd van 9 weken tot en met 4 jaar. Op 1 oktober 1993 startte De Paddestoel in een behuizing op sportpark Het Hoge Land in Berkel en Rodenrijs, alwaar de eerste kinderen begroet werden. De eerste paal is op 15 februari 1995 de grond in gegaan voor ons nieuwbouw kinderdagverblijf in de Weidebuurt, speciaal ontworpen met alle faciliteiten en eisen van deze tijd.
Een ruim kindercentrum waarbinnen de huiselijke sfeer gewaarborgd blijft. Het pand is op 2 oktober 1995 in gebruik genomen en op 18 mei 1996 officieel geopend door de toenmalige staatssecretaris, Erica Terpstra.

Naast de opvang van deze jonge kinderen, bleek er ook een behoefte te ontstaan voor de opvang van schoolgaande kinderen. Op 1 april 1998 is De Paddestoel daarom begonnen met een voorziening van buitenschoolse opvang op locatie de Wildert.

De animo voor BSO was echter zo groot, dat we niet alle ingeschreven kinderen ook daadwerkelijk een plaats konden bieden. Een tweede locatie was dan ook een logisch gevolg. Op 31 januari 2001 opende de Anthuriumsingel haar deuren voor kinderen van de Prins Willem Alexanderschool en De Kwakel. De ambitie tot uitbreiding van onze kwalitatieve opvang binnen Berkel en Rodenrijs bleef bestaan. Op 1 april 2006 ging de eerste paal de grond in voor ons nieuwe kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang De Hoeve in de nieuwbouwwijk Meerpolder. Op 2 januari 2007 opende het kinderdagverblijf haar deuren voor de eerste kinderen. De BSO moest echter nog even geduld hebben, na de voorjaarsvakantie van 2007 was de verhuizing van BSO De Wildert naar BSO De Hoeve een feit. Vanaf 5 maart 2007 is De Hoeve volledig geopend met 6 groepen kinderdagverblijf en 3 groepen buitenschoolse opvang. Vanaf augustus 2008 is het kinderdagverblijf uitgebreid met een extra groep voor de 3 jarigen. Met deze uitbreiding is er een einde gekomen aan onze groei, daar wij veel waarde hechten aan onze oudercontacten en hoogwaardige dienstverlening en daarom een verdere uitbreiding niet wenselijk vinden.

Geschiedenis