Filosofie en werkwijze

Het scheppen van een sfeer waarin kinderen zich veilig en geborgen kunnen voelen is de belangrijkste taak van de pedagogisch medewerkers. De basis van het leren/kunnen omgaan met de ander ligt immers in de vertrouwensband c.q. de hechtingsrelatie tussen het jonge kind en de volwassene(n). in zijn directe omgeving. Het leren omgaan met elkaar (zowel van kind als volwassene) wordt door ons als zeer belangrijk ervaren.

Een kind mag zijn activiteiten zoveel mogelijk zelf kiezen, afhankelijk van zijn behoeften. Een groot aantal materialen kan door de kinderen zelf gepakt worden.
De pedagogisch medewerkers spelen een stimulerende rol en begeleiden de kinderen waar het nodig is. Activiteiten zoals verven, kleien, knutselen, feest vieren, muziek maken, eten etc. worden nagenoeg door de hele groep uitgevoerd en zijn op leeftijd en ontwikkelingsfase van de kinderen afgestemd. Echter, een kind wordt nooit verplicht tot het meedoen aan activiteiten.

Op het dagverblijf heerst een open structuur. Er is genoeg ruimte om kinderen de gelegenheid te bieden een andere activiteit te kiezen. Alle kinderen hebben hun eigen stamgroep met vaste pedagogisch medewerkers, maar door de open structuur is er genoeg ruimte om met andere kinderen en ander speelgoed te spelen.

Taalverwerving speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het jonge kind. Wanneer bijvoorbeeld een kind iets wordt verboden vanwege gevaar, gebruiken we daarvoor geen kreet maar geven een ruime uitleg. We maken gebruik van taal om kinderen duidelijk te maken waarom dingen gebeuren en stimuleren het gebruik van taal bij kinderen. Wanneer een kind aangeeft iets te willen door middel van non-verbale communicatie, stimuleert de pedagogisch medewerker het kind om hierbij taal te gebruiken. Door veel te zingen en dagelijks voor te lezen wordt het gebruik van taal nog meer gestimuleerd.

Na de lunch wordt er door de peuters die daar behoefte aan hebben geslapen. Zodra een peuter niet meer slaapt zal hij in de groepsruimte rusten. Dit  geschiedt op een zgn. rustbedje. Het kind hoeft niet te slapen, maar blijft wel rustig liggen om op die manier energie op te doen voor de rest van de dag.

Op de vast tijden krijgen de kinderen zgn. tussendoortjes aangeboden zoals fruit, drinken, crackers, soepstengels, rijstwafels en af en toe iets “speciaals” zoals chips, knakworstjes, pepernoten etc.

Er wordt regelmatig buiten gespeeld, mits het weer dit toelaat. Incidenteel zullen er uitstapjes worden gemaakt. Dit kan een bezoek zijn aan speeltuin de Kievit of een strandwandeling langs de Noord Aa in Zoetermeer. U wordt hier altijd vooraf over geïnformeerd of zelfs gevraagd een keertje mee te gaan als begeleiding. Wij vragen altijd schriftelijk toestemming om uw kind met een auto te vervoeren. Er zal wel gestreefd worden naar een bepaald dagritme in een groep.

Als een baby/ peuter jarig is, wordt dat natuurlijk gevierd. Er wordt een feestmuts gemaakt en het kind zit op de feeststoel. Er worden verjaardagsliedjes gezongen en de jarige mag trakteren. We zien hierin het liefst gezonde traktaties. Wanneer een pedagogisch medewerker twijfelt of ouders akkoord gaan met een traktatie die zoetigheid bevat, dan wordt deze mee naar huis gegeven en kan de ouder zelf beslissen. Met de traktatie die het kind evt. meeneemt voor andere pedagogisch medewerkers, mag het kind de groepen langs. In het kantoor ontvangt uw kind een cadeautje uit de grote cadeautjesdoos.

Filosofie en werkwijze