Contacten

Om de opvoedingsactiviteiten van de ouders te ondersteunen heeft ieder kind een “Heen- en Weer”-schrift. Ouders en pedagogisch medewerkers schrijven hierin wat er de afgelopen dag gepasseerd is. Tevens krijgt u mondeling een verslag van het verloop van de dag bij het ophalen. Als uw kind overgaat van de babygroep naar de peutergroep wordt het "Heen-en-Weer" schrift vervangen door "Wen" schrift. In de maand van het wenproces wordt door de pedagogisch medewerkers uigebreid beschreven hoe het wennen verloopt.

Als uw kind definitief over is naar de peuters gaan we weer verder in het "Heen-en-Weer" schrift tot uw kind overgaat naar de basisschool.

Iedere maand wordt uw kind (minimaal) 1 keer gefilmd tijdens het doen van een activiteit, het drinken van een fles, het doen van eerste stapjes, het vieren van een feest, de lunch en andere bezigheden van de dag. Deze beelden worden op een DVD gebrand en deze krijgt u uiteindelijk mee naar huis. Op deze manier krijgen ouders een nog beter beeld van hun kind op het dagverblijf.

Contacten