Sinds augustus 2008 heeft locatie De Hoeve een 3+- groep, de Paarden. Alle kinderen van 3 jaar en ouder bezoeken minimaal 1 dag per week de Paardengroep. Kinderen die maar 1,5e dag komen, gaan helemaal over naar de Paarden. De Paarden groep heeft als doel om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Er wordt immers veel van een kind verwacht op school en er gaat een hoop anders. De voorbereiding vindt plaats middels het werken met de methode "piramide" van Cito. Er wordt thematisch gewerkt in de Paardengroep; bij aanvang van elk nieuw thema ontvangt de ouder hierover bericht. De ouder krijgt dan informatie over de verschillende aspecten in de ontwikkeling die aan bod komen. De activiteiten die de kinderen krijgen aangeboden, hebben niet als doel  dat kinderen iets " moeten", maar om ze kennis te laten maken met de schoolse begrippen en het uitvoeren van werkjes en opdrachten. 

Momenteel werkt het Pedagogisch Team aan eenzelfde soort project binnen locatie de Paddestoel. Zodra dit project is opgestart zullen ook op deze locatie de 3+ kinderen een aangepast aanbod krijgen.

Aanbod 3+ groep