Plaatsingsbeleid

Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Er geldt een voorrangsregeling voor kinderen die doorstromen vanuit ons kinderdagverblijf en voor tweede en eventueel volgende Paddestoelkinderen. Ook broertjes en zusjes van kinderen die reeds geplaatst zijn op onze BSO hebben voorrang op plaatsing van kinderen van buiten af.

Sportservice

Als uw kind ouder wordt, is een lidmaatschap van een club of sportvereniging vaak een heet hangijzer. Bij ons is dat geen probleem! Wij brengen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag uw kind weg naar de vereniging.

Op woensdag brengen we weg en halen wij hen ook weer. Zo kan uw kind toch lid zijn van een club én op trainen!

Plaatsingsbeleid