Pedagogisch Team

Stichting De Paddestoel beschikt over een eigen Pedagogisch Team. Deze is voor zowel pedagogisch medewerkers als ouders bereikbaar voor vragen over de ontwikkeling van een kind. Het Pedagogisch Team heeft een adviserende rol. Pedagogisch medewerkers en/of ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind kunnen voor handelingsadviezen terecht bij het pedagogisch team. Tevens beschikt het pedagogisch team over een netwerk aan hulpverlenende instanties, mochten zij zelf niet in staat zijn een passend hulptraject te starten voor het kind. Uiteraard wordt u als ouder te allen tijde op de hoogte gesteld als er zorgen omtrent uw kind bestaan en wordt er nooit gehandeld zonder uw toestemming.

Pedagogisch team