Naar huis

In principe gaan we er van uit dat de ouders hun kind van de BSO op komen halen. Maar natuurlijk bestaan er uitzonderingen. Als iemand anders uw kind komt ophalen, dient u dit te melden bij de leidster van uw kind. Dit kunt u doen door dit van tevoren aan te geven. Mocht u dit zijn vergeten, dan kunt u altijd even opbellen naar de BSO op de dag zelf. Als iemand zich meldt om uw kind op te halen en dit is bij ons niet bekend, wordt u eerst gebeld om een en ander te verifiëren, alvorens uw kind aan die persoon wordt meegegeven. Wanneer ouders hun kind(eren) oud genoeg vinden om zelfstandig naar huis te gaan, kan er op de BSO een verklaring getekend worden. In deze verklaring staat dat de ouders toestemming geven dat hun kind zelfstandig naar huis mag gaan op een bepaalde tijd of als er door de ouders gebeld wordt dat het kind naar huis mag komen. Hetzelfde geldt voor het zelfstandig naar een sportclub of andere activiteit gaan. 

Naar huis