Klachtenprocedure

In geval van klachten met betrekking tot de opvang van uw kind hanteren wij de volgende procedure:

U dient uw klacht in bij BSO De Paddestoel:

Als u een klacht heeft over BSO De Paddestoel, kunt u een aantal dingen doen. In de eerste plaats kunt u bij problemen het beste eerst contact opnemen met de direct betrokkene. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor we samen tot een oplossing van het probleem kunnen komen. Indien het idee ontstaat dat de klacht niet naar voldoening is opgelost, dan kan de klacht aangekaart worden bij de assistent leidinggevenden. Op locatie Anthuriumsingel is dit Mandy Stuger. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Voor locatie De Hoeve kunt u terecht bij Marja van Rutten. Zij is aanwezig  op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij kunnen u helpen de klacht te bespreken met de betreffende persoon. Daarnaast is het altijd mogelijk om te overleggen met de oudercommissie van BSO De Paddestoel. Deze is gericht op een minnelijke oplossing van geschillen.

Interne klachtenregeling van De Paddestoel

1. Iedere ouder kan een klacht indienen met betrekking tot (de diensten van) BSO De Paddestoel.
2. Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. De klacht wordt gericht aan de manager van BSO De Paddestoel, Lisette van Scheijndel. Zij is lid van de directie van Stichting De Paddestoel en zal de klacht op directieniveau in behandeling nemen.
3. De klager vermeldt bij de klacht in ieder geval zijn of haar naam, adres en telefoonnummer. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.
4. De klager omschrijft de klacht zo duidelijk mogelijk.
5. De manager van BSO De Paddestoel verzendt zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht.
6. De manager van BSO De Paddestoel kan de klager verzoeken zijn of haar klacht nader toe te lichten, als ook aanvullende informatie en/of documenten te verstrekken.
7. Heeft een klacht betrekking op specifieke personen, dan zal de manager van BSO De Paddestoel, als dat voor de afhandeling van de klacht nodig mocht zijn, deze personen over de klacht inlichten en hen verzoeken inhoudelijk op de klacht te reageren.
8. Uiterlijk 6 weken na ontvangst van de klacht ontvangt de klager van de manager van BSO De Paddestoel een schriftelijke, inhoudelijk beoordeling van zijn of haar klacht. Eventueel kan er ook worden gekozen voor een persoonlijk gesprek. Alle ouders kunnen van deze regeling gebruik maken. Als u er samen met BSO De Paddestoel niet uitkomt, kunt u uw klacht alsnog indienen bij De Geschillencommissie.

Op basis van de Wet Klachtrecht kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Het is niet nodig dat u uw klacht eerst bij BSO De Paddestoel heeft ingediend. BSO De Paddestoel is aangesloten bij De Geschillencommissie

De Geschillencommissie is bereikbaar via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag Tel: 0703105310 of kijk op www.degeschillencommissie.nl

 

Klachtenprocedure