Groepsindeling

Op locatie Anthuriumsingel zijn de kinderen verdeeld over twee groepen. De Dol-Fijntjes is de groep met de kinderen in de leeftijd tot 7 à 8 jaar. Als criterium houden wij aan dat als een kind op school naar groep 4 gaat, het kind op de BSO ook doorstroomt naar de volgende groep. Vanaf groep 4 zitten de kinderen bij de Superkids. In totaal worden er op de Anthuriumsingel 40 kinderen per dag opgevangen. Op locatie De Hoeve zijn de kinderen verdeeld over 3 groepen.

In de Hooiberg zitten de kleuters. Vanaf groep 3 gaan de kinderen naar het Kippenhok en vanaf groep 5/6 gaan zij naar de Stal. De Hoeve biedt opvang aan maximaal 100 kinderen per dag. Het activiteiten aanbod en het spelmateriaal wordt aangepast naar leeftijd. De BSO’s zijn zo ontworpen dat een open structuur ontstaat. De kinderen hebben een eigen stamgroep met vaste pedagogisch medewerkers. Bij binnenkomst staan de leidsters uw kind op te wachten en kunnen zij in de keuken wat gaan drinken. Vanaf ongeveer 16.15 uur kunnen de kinderen deelnemen aan een workshop naar keuze. 

Deze workshops worden door verschillende mensen op verschillende plaatsen verzorgd. Een kind kiest een workshops voor ongeveer 6 weken. Zo weet het kind altijd bij welke pedagogisch medewerkers het kind die dag hoort en naar welke plaats het moet gaan. Door deze structuur is het ook heel gemakkelijk om in een andere groep te spelen met andere kinderen en ander speelgoed.

Groepsindeling