Filosofie en werkwijze

Het scheppen van een sfeer waarin kinderen zich veilig en geborgen kunnen voelen is de belangrijkste taak van de pedagogisch medewerkers. Na een lange dag school wil ieder kind immers naar een omgeving buiten de school waar het zich thuis voelt. De faciliteiten van ons pand en de contacten die we hebben met verenigingen en instellingen, biedt ons de mogelijkheid het aanbod van onze activiteiten af te stemmen op de interessegebieden van de kinderen.

De basis van het leren/kunnen omgaan met de ander ligt immers in de vertrouwensband c.q. de hechtingsrelatie tussen het jonge kind en de volwassene(n) in zijn directe omgeving. Het leren omgaan met elkaar (zowel van kind als volwassene) wordt door ons als zeer belangrijk ervaren. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid wordt geboden, de vaardigheden binnen hun eigen interessegebieden te ontwikkelen. Een kind mag zijn activiteiten zoveel mogelijk zelf kiezen, afhankelijk van zijn behoeften. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf kunnen bepalen wat zij willen doen. De kinderen groeien door hun eigen beslissingen te nemen. Ze leren van hun eigen ervaringen. Een groot aantal materialen kan door de kinderen zelf gepakt worden. De leidsters spelen een stimulerende rol en begeleiden de kinderen waar het nodig is. Activiteiten zoals knutselen, koken, techniek, sporten, etc. zijn op leeftijd en ontwikkeling van de kinderen afgestemd. Echter, een kind wordt nooit verplicht tot het meedoen aan activiteiten. Op de BSO vinden we het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben zich verder te ontwikkelen in de dingen die zij zelf interessant vinden. Vaak vinden kinderen op school iets heel leuk om te doen, maar kunnen scholen kinderen daar geen tijd en ruimte bieden hier verder mee aan de slag te gaan. Die mogelijkheid willen wij ze graag bieden. Daarom wordt er goed geluisterd naar signalen van kinderen wat zij graag zouden willen doen op de BSO. In de groepen waar de kinderen van groep 3 t/m 8 opgevangen worden, vinden kindvergadering plaats om samen na te denken het over het nieuw te bepalen aanbod.

De kinderen worden door pedagogisch medewerkers en andere medewerkers van De Paddestoel van school gehaald. Betreft het een school dicht bij de opvangvoorziening, dan worden de kinderen lopend opgehaald. Ligt de school verder weg, dan worden ze per Paddestoelbus of limousine opgehaald en naar de BSO gebracht.

Bij binnenkomst stoppen de kinderen hun jas in hun luizenzak en gaan naar hun eigen groep. De pedagogisch medewerker verwelkomt de kinderen. Daarna gaan de kinderen iets drinken in de keuken om vervolgens even lekker te gaan spelen of even uit te rusten op de bank. Omdat de scholen op verschillende tijden uit gaan, wordt er nog niet meteen fruit gegeten. Pas als iedereen op de BSO aanwezig is, wordt er al dan niet in de kring fruit gegeten. Na de kring is er weer de mogelijkheid om (verder) te spelen of deel te nemen aan een workshop. De BSO werkt met workshops vanuit 4 vaste thema’s. Deze vormen een vaste basis binnen ons activiteitenaanbod.

De thema’s zijn:
• Kunst en cultuur
• Sport en spel
• Natuur en milieu
• Muziek en dans

Doordat wij niet gehuisvest zijn in scholen, bieden onze panden mogelijkheden die je binnen een school niet kunt realiseren. Denkt u bijvoorbeeld aan ruimtes als een atelier, een eigen instructiezwembad, een kinderboerderij, een moestuin, een kweekkas, een danszaal annex muziekzaal, een leerkeuken, een sportveld met kunstgras en een aantal dagen in de week de beschikking over een sporthal. Maar ook de ruim opgezette lokalen met veel uitdagend materiaal en een flexibele indeling staan garant voor veel speelplezier.

Filosofie en werkwijze