Een extra dag komen

Naast de door u regulier afgenomen dag(en), kan het door incidentele gebeurtenissen voorkomen dat u een dag extra nodig heeft voor uw kind(eren). Ook dit is mogelijk op de BSO, mits er plek op de groep is. Dit regelt u op de groep van uw kind. Deze dag wordt apart in rekening gebracht in de maand na de afname.

Een extra dag komen