Doelstelling

De opvang geschiedt op een onafhankelijke en professionele wijze, welke pedagogisch verantwoord is. Door de kinderen in groepsverband samen te brengen bevorderen wij hun ontwikkeling. Wij ondersteunen de opvoedingsactiviteiten van de ouders, tevens staat het verbreden van de opvoedingssituatie van de kinderen centraal. Kinderen krijgen bij ons de mogelijkheid zich te verdiepen in de dingen die zij leuk vinden. Wij bieden de ouders van deze kinderen de gelegenheid om met een gerust hart deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

Doelstelling