Contacten

Stichting De Paddestoel hecht veel waarde aan goede oudercontacten. Op de BSO bestaan de oudercontacten vooral uit de contacten bij het ophalen van de kinderen op de BSO. Als het even kan wordt hier dan ook rustig de tijd voor genomen. Officiële brieven van ons ontvangt u over de post. Brieven met betrekking tot feesten of andere festiviteiten op de BSO worden via de groep aan de kinderen mee naar huis gegeven. Daarnaast streven wij ernaar eens per twee maanden het Paddestoel BSO-magazine uit te geven. Hierin staan allerlei nieuwtjes omtrent de BSO vermeld.

Wanneer er uitstapjes worden gemaakt met de kinderen, gaat het fototoestel natuurlijk mee om van de activiteiten voor u een verslag te maken. In de hal hangt dan een poster op A3 formaat en is er voor u een A4-tje met de foto’s van die dag om mee naar huis te nemen. U kunt op deze manier dus altijd zien wat uw kind die dag op de BSO gedaan heeft en krijgt u een indruk van de leuke dag die de kinderen weer op de BSO beleefd hebben. Ook tijdens de NSO worden er foto’s gemaakt van de workshops. Deze worden opgehangen in de hal of verwerkt in een collage.

Contacten