ADV-opvang

Naast de 12 vakantieweken in een jaar, hebben sommige scholen ook zogenaamde ADV-dagen. Op deze dagen zijn de groepen 1 t/m 4 meestal vrij. Deze dagen vallen binnen het pakket naschoolse opvang, mits de onderbouwdag valt op de reguliere dag dat uw kind normaal gesproken ook de NSO bezoekt. Aan het begin van het schooljaar inventariseren wij alle vrije dagen van de scholen waar wij kinderen ophalen. U ontvangt vervolgens van ons een overzichtsbrief waarop u kunt aangeven op welke dagen u zou willen dat wij uw kind(eren) opvangen. De Paddestoel biedt altijd opvang voor uw kind(eren). U kunt, mits wij daar de mogelijkheden toe hebben, ook ADV-opvang afnemen op een niet reguliere NSO-dag. De opvang wordt de maand volgend op de maand van afname in dat geval apart in rekening gebracht. Tevens hebben scholen 1 à 2 keer per jaar een studiedag voor de leerkrachten. Op deze (mid)dagen zijn alle kinderen vrij. Ook deze dagen vallen binnen de reguliere opvang, mits de studiedag valt op de reguliere dag NSO. Wij bieden dan opvang zonder dit extra in rekening te brengen.

ADV opvang