Aanmelding

De aanmelding dient schriftelijk via het inschrijfformulier van De Paddestoel te geschieden. Naar aanleiding van het inschrijfformulier gaan wij dan in de planningscomputer kijken wat de plaatsingsmogelijkheden zijn en zullen dan een aanbod doen of een afzegging als plaatsing niet mogelijk is. Indien er een mogelijkheid tot plaatsing bestaat, ontvangt u van ons een aanbieding. Wanneer u akkoord gaat met de aanbieding ontvangt u van ons een contract en bent u geplaatst. 2 tot 3 weken voor aanvang van de plaatsing ontvangt u van ons een uitnodiging voor een intakegesprek.

Opzeggen voordat de plaatsing ingaat kan wel, maar met een opzegtermijn van 2 maanden. In geval van ziekte of vakantie is ouderbijdrage verschuldigd.

Aanmelding